Dostawa na adres Dodaj kod pocztowy

Nawożenie - efektywna metoda ulepszania jakości gleby

Nawożenie - efektywna metoda ulepszania jakości gleby
21.06.2024
Plonovo

Wysoka jakość plonów przez nawożenie

W celu zapewnienia obfitości i wysokiej jakości plonów niezbędnym elementem  jest przeprowadzenie kilku kluczowych zabiegów. Do najważniejszych z nich należą płodozmiany, stosowanie środków ochrony roślin przed szkodnikami, chwastami i chorobami oraz nawożenie. W tym artykule skoncentrujemy się na nawożeniu, jego roli i popularnych rodzajach nawozów. 

Czym właściwie jest nawożenie?

Nawożenie w rolnictwie jest kluczowym elementem zarządzania uprawami. Polega na dostarczaniu glebie i roślinom niezbędnych składników odżywczych, które są potrzebne do ich prawidłowego wzrostu, rozwoju i plonowania. Składniki pokarmowe, obejmują makroelementy (takie jak azot, fosfor, potas), mikroelementy (takie jak żelazo, mangan, bor, cynk) oraz inne niezbędne substancje. Nawożenie pomaga w utrzymaniu żyzności gleby, poprawia strukturę gleby, zwiększa odporność roślin na choroby i stresy środowiskowe oraz zwiększa ilość i jakość plonów. 

Rodzaje nawożenia

Wyróżnić możemy wiele technik nawożenia, które mogą być stosowane w zależności od rodzaju upraw, rodzaju gleby i specyficznych potrzeb roślin. Wyróżniamy: 

Nawożenie przedsiewne jest to forma nawożenia, która polega na aplikacji nawozów bezpośrednio do gleby przed wysiewem lub sadzeniem nasion lub sadzonek roślin uprawnych. Jest to jedna z podstawowych technik nawożenia stosowanych w rolnictwie, mająca na celu zapewnienie roślinom odpowiednich składników odżywczych od samego początku ich wzrostu. 

Korzyści: 

 • Optymalizacja dostępności składników odżywczych: Dzięki nawożeniu przedsiewnemu rośliny mają natychmiastowy dostęp do niezbędnych składników odżywczych od samego początku ich wzrostu. To pozwala roślinom szybciej się rozwijać i osiągać lepsze wyniki.
 • Zwiększenie wschodów i rozwoju początkowego: Stosowanie nawozów przedsiewnych sprzyja szybszemu i równomierniejszemu wschodowi nasion oraz początkowemu wzrostowi roślin. Dzięki temu młode rośliny są silniejsze i lepiej przygotowane do dalszego wzrostu.
 • Precyzyjne dostosowanie nawożenia: Możliwość dokładnego dawkowania nawozów przed siewem pozwala na lepsze dostosowanie składników odżywczych do potrzeb konkretnego typu gleby i roślin uprawnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku gleb ubogich w składniki odżywcze.
 • Unikanie konkurencji z chwastami: Zastosowanie nawozów przed siewem pozwala roślinom na szybszy rozwój i konkurencję z chwastami, co może ograniczyć ich rozwój i wpływ na plony.
 • Optymalizacja efektywności nawożenia: Nawożenie przedsiewne minimalizuje straty składników odżywczych związaną z wypłukiwaniem lub ulatnianiem się, ponieważ nawozy są aplikowane bezpośrednio w obszarze, gdzie rosną rośliny.
 • Poprawa ogólnej jakości plonów: Regularne stosowanie nawozów przedsiewnych może przyczynić się do zdrowszych, bardziej odporowych na choroby roślin oraz lepszej jakości plonów, co ma istotne znaczenie w rolnictwie komercyjnym.

Nawożenie siewne to technika stosowana w rolnictwie, polegająca na aplikacji nawozów bezpośrednio w okolicach nasion lub sadzonek podczas ich siewu lub sadzenia. Jest to kluczowy etap w procesie uprawy roślin, mający na celu zapewnienie nowym roślinom niezbędnych składników odżywczych od samego początku ich wzrostu. 

Korzyści:

 • Precyzyjne dostarczenie składników odżywczych: Nawozy są aplikowane bezpośrednio w pobliżu nasion lub korzeni roślin, co umożliwia szybkie i efektywne przyswajanie niezbędnych składników odżywczych przez rośliny od samego początku ich wzrostu.
 • Zwiększenie wschodów i początkowego wzrostu: Dzięki nawożeniu siewnemu rośliny mają natychmiastowy dostęp do niezbędnych składników odżywczych, co sprzyja szybszemu wschodowi nasion oraz silniejszemu początkowemu wzrostowi roślin.
 • Minimalizacja konkurencji z chwastami: Nawożenie siewne umożliwia roślinom szybszy start i rozwój, co pozwala im skuteczniej konkurować z chwastami o składniki odżywcze i przestrzeń.
 • Optymalizacja wykorzystania nawozów: Stosowanie nawozów bezpośrednio w okolicy nasion lub sadzonek pozwala na efektywne wykorzystanie i minimalizację strat składników odżywczych, co jest szczególnie istotne na glebach o niskiej żyzności.
 • Poprawa jakości plonów: Regularne stosowanie nawożenia siewnego sprzyja zdrowszemu wzrostowi roślin, co z kolei może prowadzić do uzyskania plonów o lepszej jakości i wydajności.
 • Ekonomiczność: Nawożenie siewne pozwala na dokładne dostosowanie dawek nawozów do potrzeb roślin, co może prowadzić do oszczędności w długoterminowej perspektywie poprzez minimalizację zużycia nawozów.

Nawożenie pogłówne to metoda stosowania nawozów, która polega na aplikacji nawozów na powierzchni gleby wokół rosnących roślin. Jest to ważny zabieg w rolnictwie, mający na celu uzupełnienie zapasów składników odżywczych dostępnych dla roślin w trakcie ich wzrostu i rozwoju. 

Korzyści:

 • Stałe dostarczanie składników odżywczych: Nawozy rozsypywane na powierzchni gleby stopniowo przenikają do korzeni roślin, zapewniając im regularny dostęp do niezbędnych składników odżywczych przez dłuższy okres czasu.
 • Minimalizacja strat nawozów: Dzięki zastosowaniu nawozów bezpośrednio wokół roślin, minimalizuje się straty składników odżywczych związane z wypłukiwaniem lub ulatnianiem się, co często ma miejsce przy innych metodach aplikacji nawozów.
 • Optymalizacja efektywności nawożenia: Nawożenie pogłówne pozwala na precyzyjne dostosowanie dawek nawozów do aktualnych potrzeb roślin, co zwiększa efektywność ich wykorzystania i redukuje koszty związane z nawożeniem.
 • Prostota aplikacji: Jest to stosunkowo łatwa i szybka technika nawożenia, która może być stosowana na większych obszarach uprawnych, co zwiększa jej efektywność w praktyce rolniczej.
 • Redukcja ryzyka konkurencji z chwastami: Nawozy pogłówne pomagają roślinom w konkurowaniu z chwastami o składniki odżywcze, co sprzyja ich zdrowszemu wzrostowi i lepszemu rozwojowi.
 • Zrównoważony rozwój: Minimalizacja wypłukiwania nawozów z gleby pomaga w ochronie środowiska naturalnego, przyczyniając się do zrównoważonego rolnictwa.

Nawożenie donasienne to technika stosowania nawozów, która polega na aplikacji nawozów bezpośrednio wokół rosnących roślin, zwykle w okresie ich wzrostu i rozwoju. Jest to skuteczny sposób na dostarczenie dodatkowych składników odżywczych, gdy rośliny są już dobrze rozwinięte.  

Korzyści:

 • Szybkie dostarczenie składników odżywczych: Nawozy są aplikowane w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni roślin, co umożliwia szybkie i efektywne dostarczenie niezbędnych składników odżywczych. Rośliny mogą natychmiastowo przyswoić te składniki, wspierając ich zdrowy wzrost i rozwój.
 • Precyzyjne dostosowanie dawek nawozów: Dzięki aplikacji nawozów wokół roślin można precyzyjnie dostosować dawki nawozów do aktualnych potrzeb roślin. Możliwe jest również uwzględnienie specyficznych wymagań odżywczych roślin w różnych fazach wzrostu.
 • Minimalizacja strat nawozów: Nawozy donasienne pomagają w redukcji strat składników odżywczych związanych z wypłukiwaniem lub ulatnianiem się, ponieważ są one aplikowane bezpośrednio w obszarze, gdzie rosną rośliny, co sprzyja ich efektywnemu wykorzystaniu.
 • Zwiększenie wydajności i jakości plonów: Regularne stosowanie nawożenia donasienne pozytywnie wpływa na wydajność i jakość plonów poprzez zapewnienie roślinom optymalnych warunków odżywczych w kluczowych momentach ich rozwoju.
 • Redukcja konkurencji z chwastami: Nawożenie donasienne wspiera zdrowy wzrost roślin, co umożliwia im skuteczniejszą konkurencję z chwastami o składniki odżywcze. Rośliny są silniejsze i lepiej przygotowane do rywalizacji o zasoby.
 • Ekonomiczność i zrównoważony rozwój: Stosowanie nawożenia donasienne pozwala na optymalne wykorzystanie nawozów, co przekłada się na oszczędność zasobów finansowych i środowiskowych, sprzyjając zrównoważonemu rolnictwu.

Rodzaje nawozów

Nawozy stosowane w rolnictwie ściśle wiążą się z konkretną metodą ich aplikacji. Granulowane nawozy są przeznaczone do nawożenia przedsiewnego i siewnego, ponieważ można je łatwo rozsypać na powierzchni gleby przed siewem lub sadzeniem roślin, co zapewnia równomierne rozprowadzenie składników odżywczych w obszarze przyszłego wzrostu roślin.
Natomiast nawozy w formie płynnej stosuje się głównie w nawożeniu pogłównym oraz donasiewnym. Są one szybciej przyswajane przez rośliny dzięki bezpośredniemu stosowaniu wokół rosnących już roślin lub bezpośrednio przy ich korzeniach. Dzięki temu rośliny szybciej korzystają z dostępnych składników odżywczych, co wspomaga ich zdrowy rozwój i efektywność plonowania.

Do najbardziej popularnych rodzajów nawozów należą: 

Podsumowując

Nawożenie jest kluczowym zabiegiem agrotechnicznym, mającym istotny wpływ na uprawy, niezależnie czy są to zboża, owoce, czy rośliny ozdobne i ogrodowe. Aby przyniosło oczekiwane rezultaty, należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych na opakowaniu nawozów oraz uwzględnić różnorodne aspekty poruszone w powyższym artykule. 


Udostępnij wpis
Centrum pomocy