Dostawa na adres Dodaj kod pocztowy

Herbicydy

Podkategorie

Filtry
Miasto wysyłki
Producent
Uprawa
Działanie na chwasty
Substancja aktywna (herbicydy)
Płatności
Ocena produktu

Herbicydy są to substancje chemiczne stosowane do zwalczania chwastów, czyli roślin niepożądanych, które mogą znacząco wpływać na plony poprzez przenoszenie chorób i szkodników. Przykładowo, samosiewy rzepaku w zbożach i samosiewy zbóż w rzepaku są uznawane za chwasty, które należy kontrolować już na wczesnym etapie wegetacji, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na rośliny uprawne. Herbicydy powodują obumieranie chwastów poprzez zakłócanie procesów metabolicznych. 

CAMARO 306 SE 1 L
CAMARO 306 SE 1 L
CAMARO 306 SE 1 L
Producent / Hodowca
Adama
Substancja aktywna
2,4-D – 300 g/l, florasulam – 6,25 g/l
Cena od
69,00 zł netto
74,52 zł brutto
1 oferta
FAWORYT 300 SL 1 L
FAWORYT 300 SL 1 L
FAWORYT 300 SL 1 L
Producent / Hodowca
CIECH Sarzyna
Substancja aktywna
chlopyralid – 300 g/l
Cena od
155,00 zł netto
167,40 zł brutto
1 oferta
FAWORYT 300 SL 5 L
FAWORYT 300 SL 5 L
FAWORYT 300 SL 5 L
Producent / Hodowca
CIECH Sarzyna
Substancja aktywna
chlopyralid – 300 g/l
Cena od
709,00 zł netto
765,72 zł brutto
1 oferta
MAISTER POWER 42,5 OD 5L
MAISTER POWER 42,5 OD 5L
MAISTER POWER 42,5 OD 5L
Producent / Hodowca
Bayer
Substancja aktywna
foramsulfuron 31,5 g/l, jodosulfuron metylosodowy 1 g/l, tienkarbazon metylu 10 g/l
Cena od
949,00 zł netto
1 024,92 zł brutto
1 oferta
AGIL-S 100 EC 5L
AGIL-S 100 EC 5L
AGIL-S 100 EC 5L
Producent / Hodowca
Adama
Substancja aktywna
propachizafop 100 g/l
Cena od
535,00 zł netto
577,80 zł brutto
1 oferta
AGIL-S 100 EC 1L
AGIL-S 100 EC 1L
AGIL-S 100 EC 1L
Producent / Hodowca
Adama
Substancja aktywna
propachizafop 100 g/l
Cena od
119,00 zł netto
128,52 zł brutto
1 oferta
ZETROLA 100 EC 1L
ZETROLA 100 EC 1L
ZETROLA 100 EC 1L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
propachizafop 100 g/l
ZETROLA 100 EC 5L
ZETROLA 100 EC 5L
ZETROLA 100 EC 5L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
propachizafop 100 g/l
ZETROLA 100 EC 10L
ZETROLA 100 EC 10L
ZETROLA 100 EC 10L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
propachizafop 100 g/l
LUMAX 537,5 SE 1L
LUMAX 537,5 SE 1L
LUMAX 537,5 SE 1L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
terbutylazyna 187,5 g/l, mezotrion 37,5 g/l, s-metolachlor 312,5 g/l
LUMAX 537,5 SE 5L
LUMAX 537,5 SE 5L
LUMAX 537,5 SE 5L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
terbutylazyna 187,5 g/l, mezotrion 37,5 g/l, s-metolachlor 312,5 g/l
LUMAX 537,5 SE 20L
LUMAX 537,5 SE 20L
LUMAX 537,5 SE 20L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
terbutylazyna 187,5 g/l, mezotrion 37,5 g/l, s-metolachlor 312,5 g/l
ELUMIS 105 OD 1L
ELUMIS 105 OD 1L
ELUMIS 105 OD 1L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
mezotrion 75 g/l, nikosulfuron 30 g/l
ELUMIS 105 OD 5L
ELUMIS 105 OD 5L
ELUMIS 105 OD 5L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
mezotrion 75 g/l, nikosulfuron 30 g/l
HUZAR ACTIV PLUS 1L
HUZAR ACTIV PLUS 1L
HUZAR ACTIV PLUS 1L
Producent / Hodowca
Bayer
Substancja aktywna
2,4-D w postaci estru 300 g/l, jodosulfuron metylosodowy 10 g/l, tienkarbazon metylowy 7,5 g/l, mefenpyr dietylowy 30 g/l
HUZAR ACTIV PLUS 5L
HUZAR ACTIV PLUS 5L
HUZAR ACTIV PLUS 5L
Producent / Hodowca
Bayer
Substancja aktywna
2,4-D w postaci estru 300 g/l, jodosulfuron metylosodowy 10 g/l, tienkarbazon metylowy 7,5 g/l, mefenpyr dietylowy 30 g/l
AXIAL 50 EC 5 L
AXIAL 50 EC 5 L
AXIAL 50 EC 5 L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
pinoksaden 50 g
AXIAL 50 EC 1 L
AXIAL 50 EC 1 L
AXIAL 50 EC 1 L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
pinoksaden 50 g
BOXER 800 EC 1 L
BOXER 800 EC 1 L
BOXER 800 EC 1 L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
prosulfokarb - 800 g/l
BOXER 800 EC 5 L
BOXER 800 EC 5 L
BOXER 800 EC 5 L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
prosulfokarb - 800 g/l
BOXER 800 EC 20 L
BOXER 800 EC 20 L
BOXER 800 EC 20 L
Producent / Hodowca
Syngenta
Substancja aktywna
prosulfokarb - 800 g/l
CHWASTOX TURBO 340 SL 1 L
CHWASTOX TURBO 340 SL 1 L
CHWASTOX TURBO 340 SL 1 L
Producent / Hodowca
CIECH Sarzyna
Substancja aktywna
MCPA - 300 g/l, dikamba - 40 g/l
CHWASTOX TURBO 340 SL 5 L
CHWASTOX TURBO 340 SL 5 L
CHWASTOX TURBO 340 SL 5 L
Producent / Hodowca
CIECH Sarzyna
Substancja aktywna
MCPA - 300 g/l, dikamba - 40 g/l
CHWASTOX TURBO 340 SL 10 L
CHWASTOX TURBO 340 SL 10 L
CHWASTOX TURBO 340 SL 10 L
Producent / Hodowca
CIECH Sarzyna
Substancja aktywna
MCPA - 300 g/l, dikamba - 40 g/l
CAMARO 306 SE 5 L
CAMARO 306 SE 5 L
CAMARO 306 SE 5 L
Producent / Hodowca
Adama
Substancja aktywna
2,4-D – 300 g/l, florasulam – 6,25 g/l
Wyswietlono 25 z 115 produktów

Kiedy należy zastosować herbicydy?

Zastosowanie herbicydów w praktyce jest powszechne w rolnictwie. Herbicydy są stosowane głównie w celu kontrolowania chwastów, czyli roślin niepożądanych rosnących na obszarach uprawnych lub terenach zurbanizowanych. Poprzez skuteczne zwalczanie chwastów, herbicydy pomagają zapewnić odpowiednie warunki wzrostu i plonowania dla roślin uprawnych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcji rolnej oraz estetyki terenów zielonych. 

W praktyce stosowanie herbicydów wymaga odpowiedniego doboru preparatu oraz terminu aplikacji, aby zapewnić skuteczne zwalczanie chwastów przy minimalizacji negatywnego wpływu na rośliny uprawne oraz środowisko. W zależności od rodzaju chwastów, fazy rozwojowej uprawy oraz warunków środowiskowych, stosowane są różne preparaty herbicydów, zarówno selektywne (które działają tylko na określone gatunki roślin), jak i nieselektywne (które działają na większą liczbę gatunków roślin).

Ważne jest także przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa stosowania herbicydów, w tym zabezpieczanie roślin uprawnych przed przypadkowym dostępem do preparatu oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej przez osoby dokonujące aplikacji. Dodatkowo, coraz większą uwagę przykłada się do poszukiwania alternatywnych metod kontroli chwastów, które mogą ograniczyć zależność od herbicydów oraz minimalizować ich wpływ na środowisko naturalne.

Herbicydy, a bezpieczeństwo stosowania

Bezpieczeństwo stosowania herbicydów jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla ochrony środowiska. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie herbicydów:

Dobór odpowiedniego preparatu: Ważne jest wybranie właściwego herbicydu odpowiedniego do zwalczania konkretnych chwastów oraz dostosowanego do specyfiki danej uprawy. Należy kierować się zaleceniami producenta oraz wskazówkami specjalistów.

Dawkowanie i aplikacja: Stosowanie herbicydów w zalecanych dawkach oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi sposobu aplikacji jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka dla zdrowia i środowiska. Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących dawkowania może prowadzić do nadmiernego zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych oraz zwiększenia ryzyka oparzenia roślin uprawnych.

Ochrona osobista: Osoby dokonujące aplikacji herbicydów powinny stosować odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice, kombinezony oraz okulary ochronne, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z substancją chemiczną.

Bezpieczeństwo w czasie aplikacji: Należy unikać stosowania herbicydów w warunkach, które mogą zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się substancji, takich jak silny wiatr, opady deszczu lub wysoka temperatura.

Przechowywanie i usuwanie odpadów: Herbicydy należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych i oznakowanych miejscach, z dala od dzieci oraz zwierząt. Zużyte opakowania i resztki preparatu należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Zapewnienie bezpieczeństwa stosowania herbicydów wymaga ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz podejmowania działań prewencyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą kategorii środków ochrony roślin

Jesteśmy dostępni, aby pomóc Ci odpowiedzieć na pytania - skontaktuj się!

Jak efektywnie zredukować zużycie paliwa w ciągniku?
19.06.2024

Jak efektywnie zredukować zużycie paliwa w ciągniku?

Sposoby na zmniejszenie zużycia paliwa w ciągniku Oszczędzanie paliwa w rolnictwie jest istotne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Polega ono na stosowaniu strategii i praktyk mających na celu zmniejszenie zużycia

Więcej
Ocena strat wywołanych wysoce zjadliwą grypą ptaków w Polsce
14.06.2024

Ocena strat wywołanych wysoce zjadliwą grypą ptaków w Polsce

Czym jest grypa ptaków? Grypa ptaków, znana również jako ptasia grypa, to wysoce zaraźliwa wirusowa choroba układu oddechowego ptaków, wywoływana przez wirusy grypy typu A. Wirusy te mogą powodować choroby o różn

Więcej
Wpływ kosztów transportu nawozów na regionalne preferencje rolników
12.06.2024

Wpływ kosztów transportu nawozów na regionalne preferencje rolników

Koszty dostawy nawozów a regionalne zróżnicowanie – jak wpływają na wybór rolników Nawozy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu składników odżywczych dla roślin, co przekłada się na wy

Więcej
Dopłaty za 2024 rok – nabór wniosków do 1 lipca
07.06.2024

Dopłaty za 2024 rok – nabór wniosków do 1 lipca

Dopłaty za 2024 rok – nabór do 1 lipca Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych na rok 2024. Nabór wniosków potrwa do 1 lipca. Rolnicy mają czas na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych d

Więcej
Centrum pomocy