Dostawa na adres Dodaj kod pocztowy

Poplony

Podkategorie

Filtry
Typ odmiany
Odporność na choroby
Wysokość roślin
Płatności
Ocena produktu

Rośliny poplonowe to te, które uprawiane są między dwoma głównymi zbiorami. Stanowią one istotny element praktyk rolniczych, służąc do różnych celów w zależności od potrzeb gospodarstwa. Ich uprawa pozwala na zbiór zielonej masy, siana lub kiszonki, a także na wykorzystanie ich jako zielonego nawozu po przyoraniu. Dodatkowo, rośliny poplonowe mają istotne znaczenie dla gleby, ponieważ przyczyniają się do zwiększenia jej biologicznej aktywności oraz żyzności. Wprowadzają do niej również składniki mineralne, zwłaszcza azot, co może korzystnie wpłynąć na plonowanie kolejnych upraw.

Nic nie znaleziono :(

Spróbuj jeszcze raz:
inaczej wpisać nazwę, sprawdzić czy nie ma błędu,
poszukać czegoś podobnego

Po co sieje się rośliny na poplony?

Siejąc rośliny na poplony, nie tylko przygotowujemy podłoże do kolejnych upraw, ale także korzystamy z licznych korzyści, jakie niosą za sobą te praktyki rolnicze. Rośliny poplonowe odgrywają istotną rolę w utrzymaniu zdrowia gleby i poprawie jej struktury. Dzięki nim ziemia zyskuje ochronę przed działaniem szkodliwych czynników, takich jak nadmierne nasłonecznienie czy erozja. Dodatkowo, rośliny te działają także jako naturalny sposób na ograniczenie rozwoju chwastów, co przyczynia się do utrzymania czystości pola i ułatwia dalsze zabiegi agrotechniczne. Poplon dodatkowo wzbogaca glebę w cenne składniki mineralne, co przekłada się na jej lepszą żyzność i zdolność do dostarczania roślinom odpowiednich substancji odżywczych. W rezultacie, dzięki roślinom na poplon, możemy oczekiwać wyższych i zdrowszych plonów w kolejnych sezonach upraw.

Zalety poplonów

Siew poplonu, czyli roślin uprawianych pomiędzy dwoma głównymi plonami, przynosi liczne korzyści zarówno dla gleby, jak i dla efektywności produkcji rolniczej. Współczesne metody uprawy coraz częściej zaniechują tradycyjnego systemu następstwa roślin, stawiając na dominację zbóż w strukturze zasiewów i redukując uprawy roślin motylkowych. Skutkuje to uboższymi glebami, utratą ich zdrowej struktury oraz zwiększonym rozprzestrzenianiem się chorób i szkodników. Poplony mogą być traktowane jako naturalne "probiotyki" dla gleby, odżywiając ją po zbiorze głównego plonu i wzmacniając przed kolejnym sezonem upraw. Dodatkowo, obecność roślin na polu w okresie jesienno-zimowym przeciwdziała erozji wietrznej i wodnej, oraz zatrzymuje większą ilość śniegu niż na nieużytkowanych polach. Rośliny poplonowe absorbują i zatrzymują w sobie składniki mineralne, które nie zostały spożytkowane przez główny plon, minimalizując w ten sposób straty minerałów, które mogłyby spłynąć do wód gruntowych lub ścieków. Zaoranie poplonu ponownie wzbogaca glebę w składniki mineralne oraz substancje organiczne, co przyczynia się do jej zdrowego stanu. Ponadto, wysiew poplonów pozwala uzyskać paszę dla zwierząt jesienią i wiosną, co dodatkowo korzystnie wpływa na produkcję rolno-hodowlaną. Wspierany programami rolnośrodowiskowymi, siew poplonów może być również opłacalny finansowo dla rolników, którzy mogą otrzymać wsparcie finansowe za zachowanie poplonów na polach do wiosny. To nie tylko inwestycja w zdrową glebę, ale także w środowisko i efektywność produkcji rolnej.

Jakie są możliwości wykorzystania roślin poplonowych?

Poplony mogą być wykorzystane na różne sposoby. Mogą być spasane jako pasza dla zwierząt, zaorane jako zielony nawóz, przygotowane na kiszonkę - zwłaszcza z roślin ozimych na wiosnę. Można też pozostawić je na zimę jako mulcz, co pomaga zatrzymać wilgoć i ogranicza parowanie wody, a także ułatwia sadzenie kolejnych roślin bez potrzeby orki.

Plonovo - zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi podkategoriami materiału siewnego: