Dostawa na adres Dodaj kod pocztowy

Zboża ozime

Podkategorie

Filtry
Odporność na choroby
Typ odmiany
Zimotrwałość
Wymagania glebowe
Kierunek użytkowania
Odporność na porastanie
Wysokość roślin
Termin kłoszenia
Waga
Płatności
Ocena produktu

Zboża ozime są roślinami jednorocznymi, których prawidłowy rozwój wymaga procesu zwanego jarowizacją. Podczas tego procesu, wywoływanego przez niskie temperatury, zachodzą istotne procesy biochemiczne konieczne do wytworzenia plonu handlowego, czyli ziarniaków. Bez odpowiedniego okresu chłodu, zboża ozime będą rozwijały się jedynie wegetatywnie, tworząc masę roślinną. Siew zboża ozimego odbywa się jesienią, a w tym czasie rośliny kiełkują i rozwijają się. Zazwyczaj osiągają maksymalną fazę krzewienia przed wejściem w okres zimowy. Moment, w którym przechodzą w stan spoczynku zimowego, zależy od gatunku oraz terminu siewu. W czasie zimy rozwój wegetatywny roślin zostaje zahamowany, a wiosną następnego roku następuje wznowienie wzrostu.

Nic nie znaleziono :(

Spróbuj jeszcze raz:
inaczej wpisać nazwę, sprawdzić czy nie ma błędu,
poszukać czegoś podobnego

Kiedy siejemy i zbieramy zboża ozime?

Aby uzyskać dobre plony, istotne jest przestrzeganie właściwych terminów siewu i zbioru zbóż ozimych, choć zawsze istnieje możliwość dostosowania ich w zależności od konkretnych warunków.

Terminy siewu i zbiorów mogą się różnić w zależności od regionu, a także zmieniać się z roku na rok z uwagi na zmienność warunków atmosferycznych.

Pszenica ozima: Najlepiej siać ją od końca pierwszej dekady września do końca miesiąca. W północno-wschodniej Polsce siew trwa od około 5 do 20 września, w środkowej i południowo-wschodniej Polsce od 10 do 25 września, a na Nizinie Śląskiej i nadmorskich obszarach od 20 września do 5 października.

Pszenżyto ozime: Siew rozpoczynamy około 5 września. W północno-wschodniej Polsce siew trwa do 20 września, w centralnej Polsce do połowy września, a na zachodzie i południu kraju od 20 września do 5 października.

Jęczmień ozimy: W północno-wschodniej Polsce siew trwa od 5 do 15 września, w centrum kraju od 10 do 18 września, a na zachodzie i południu do 20 września.

Żyto ozime: Na północno-wschodzie siew odbywa się od 5 września przez kolejne 10 dni, w centrum Polski do 25 września, a na zachodzie od 20 do 30 września.

Zbiór zbóż ozimych zależy od ich dojrzałości i wilgotności ziarna, która nie powinna przekraczać 18%. Zazwyczaj jęczmień ozimy zbiera się najwcześniej, następnie żyto i pszenicę ozimą.

Chwasty występujące w zbożach ozimych

W celu skutecznego zwalczania chwastów w uprawach zbożowych, konieczne jest stosowanie herbicydów selektywnych. Zastosowanie odpowiednich środków ochrony roślin przeciwko chwastom jest niezwykle istotne dla uzyskania dobrych plonów. Pominięcie tego zabiegu lub zastosowanie nieskutecznego preparatu może prowadzić do istotnego obniżenia ilości i jakości zbiorów. 

Zboża ozime są bardziej narażone na zachwaszczenie niż zboża jare, ponieważ chwasty w uprawach zbożowych wschodzą zarówno jesienią, jak i wiosną. Dlatego każdy rolnik musi podejmować decyzje dotyczące terminu i sposobu wykonywania zabiegów herbicydowych zgodnie z zaleceniami.

Materiał siewny Plonovo - sprawdź jakim asortymentem dysponujemy: