Dostawa na adres Dodaj kod pocztowy

Ocena strat wywołanych wysoce zjadliwą grypą ptaków w Polsce

Ocena strat wywołanych wysoce zjadliwą grypą ptaków w Polsce
14.06.2024
Plonovo

Czym jest grypa ptaków?

Grypa ptaków, znana również jako ptasia grypa, to wysoce zaraźliwa wirusowa choroba układu oddechowego ptaków, wywoływana przez wirusy grypy typu A. Wirusy te mogą powodować choroby o różnym stopniu nasilenia, od łagodnych infekcji po ciężkie i śmiertelne przypadki. Szczególnie niebezpieczne są szczepy wysoce zjadliwe (HPAI), które mogą prowadzić do masowych padnięć wśród drobiu. Grypa ptaków może również sporadycznie zakażać ludzi, co budzi obawy związane z potencjalną pandemią. Objawy u ptaków obejmują apatię, brak apetytu, obrzęk i zmniejszoną produkcję jaj. 

Kogo dotyczą deklaracje?

KOWR rozpoczął wysyłkę „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” skierowanej do producentów drobiu. 

Dotyczy producentów prowadzących gospodarstwa w okresie występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków od 9 sierpnia 2021 roku do 3 sierpnia 2023 roku

 • w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1  pkt  1  lit. h  lub  lit. n ustawy z  dnia  11  marca  2004  r.  o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075, z późn. zm.),
 • które znajdowało się na obszarze objętym ograniczeniami ustanowionym zgodnie z art. 21 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687, oraz 
 • ponieśli z tego tytułu straty, z zastrzeżeniem, że nie ubiegają się albo nie przyznano im wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE oraz w stosunku do których powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nie wydał nakazu, w drodze decyzji, zabicia lub uboju drobiu oraz nie zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu. 

Jakimi objawami u ptaków możemy się niepokoić?

Objawy sugerujące, że drób choruje na grypę, to na początku choroby spadek apetytu i pragnienia. Wirus atakuje mózg, co powoduje objawy nerwowe takie jak drgawki, porażenia skrzydeł, chwiejny chód, skręt szyi, czy wygięcie szyi na grzbiet (tzw. „patrzenie w gwiazdy”). Mogą również wystąpić duszność, sine zabarwienie grzebienia i biegunka. Ptaki stają się osowiałe, mają nastroszone pióra i gromadzą się wokół źródeł ciepła. U drobiu nieśnego gwałtownie spada liczba składanych jaj, a u gęsi jaja mogą być pozbawione skorup. Hodowca powinien pamiętać, że te objawy nie zawsze muszą występować. Mogą zdarzać się nagłe przypadki śmiertelne bez wcześniejszych zauważalnych zmian w zachowaniu, co dotyczy głównie kur i indyków. U kaczek jedynym zauważalnym objawem mogą być nagłe spadki nieśności i zmniejszone pobieranie paszy i wody. W kontekście żywienia zwierząt, ważne jest monitorowanie, czy ptaki regularnie przyjmują pasze oraz wodę, co może pomóc w szybszym wykryciu choroby. 

Co należy zrobić w przypadku wykrycia u ptaków grypy?

W przypadku wykrycia ptasiej grypy w Polsce, producenci drobiu są zobowiązani do stosowania środków bioasekuracji, izolacji chorych ptaków oraz zgłaszania podejrzeń o chorobę odpowiednim władzom weterynaryjnym. Regularne monitorowanie zdrowia ptaków oraz stosowanie zalecanych szczepień i profilaktyki są kluczowe dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej groźnej choroby.  

Zalecenia w związku z wykryciem wirusa HPAI H5N8 w Polsce: Wysokie ryzyko dla krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich

Z powodu wykrycia wirusa HPAI H5N8 w Polsce, ryzyko dalszego rozprzestrzenienia się wirusa w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich jest bardzo wysokie.

Eksperci z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków PIWet-PIB w Puławach zalecają:

 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród hodowców.
 2. Wzmocnienie bioasekuracji.
 3. Zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków, szczególnie w grupach ryzyka (blaszkodziobe, drapieżne, masowe padnięcia krukowatych).

Badanie próbek od drobiu wykazującego objawy sugerujące HPAI, takie jak:

 • zwiększona śmiertelność,
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody,
 • objawy nerwowe (drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów),
 • duszność,
 • sinica i wybroczyny,
 • biegunka,
 • spadek nieśności.

Podsumowanie

Wysoce zjadliwa grypa ptaków powoduje znaczne straty w Polsce, dotykając przemysł drobiarski i gospodarkę. Skutki obejmują wysoką śmiertelność drobiu, koszty utylizacji zakażonych ptaków, dezynfekcji oraz ograniczenia eksportowe. Straty te wpływają na rynek pracy i konsumentów, którzy mogą doświadczać wzrostu cen drobiu. Dlatego tak ważna jest odpowiedzialność hodowców oraz społeczeństwa w zapobieganiu i kontrolowaniu epidemii grypy ptaków. Wdrażanie ścisłych standardów bioasekuracji, szybkie reagowanie na wykryte przypadki oraz świadomość społeczna są kluczowe dla ochrony zdrowia ptaków, stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa żywnościowego.


Udostępnij wpis
Centrum pomocy